ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ៣៥ នាក់ទៀត គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១នេះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល ជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដោយធ្វើការបិទសាលារៀនរដ្ឋ និងឯកជន​នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាលរយៈពេ

ពិភពលោកកើនឡើងចំនួនអ្នកឆ្លង ៩៩១,៤៤៨ នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឱ្យចំនួនសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកកើនដល់ ១០៩,៦៦៥,៦៨៨ នាក់ និងចំនួនសរុបអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ កើនដល់់ ២,៤១៨,០២៤ នាក់។ យោងតាមរបាយការណ៍តាមដានករណីកូវីដ-១៩ Worldometer បានបង្ហាញថា នៅពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍នេះ ករណីឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីទូទាំង

ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា លទ្ធផលធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះទេ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយ នោះទេ។

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបន្តដាក់ចេញវិធានការតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនបន្ថែមទៀត ស្របជាមួយនឹងការរកឃើញមេរោគកូវីដ១៩ បំប្លែងថ្មីចំនួន៣ករណី ដែលជាករណីនាំចូល។

ពិភពលោកកើនឡើងចំនួនអ្នកឆ្លង ៩៩១,៤៤៨ នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឱ្យចំនួនសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកកើនដល់ ១០៧,៨៤៩,៧២៤ នាក់ និងចំនួនសរុបអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ កើនដល់់ ២,៣៦៤,៨៦៤ នាក់។